Dipankar Buddha taking Panchadaan at Panauti Read more

दानको चाड पञ्चदान | Panchadaan

 सितु सैंजू तस्बिर : प्रशान्त श्रेष्ठ दानको शाब्दिक अर्थ हो – दिने कार्य । जुन सुकै धर्ममा पनि सुपात्रलाई दान दिनुु परम कर्तब्य मानिएको छ । हिन्दु र बौद्घधर्ममा दानको निकै महत्व छ । आधुनिक परिपेक्षमा भन्नु पर्दा दान भनेको कोहि जरुरत ब्यक्तिलाई सहायता स्वरुप केहि दिनु भन्ने बुझिन्छ । दान भनेको कुनै बस्तुमा [...]

Yomari Punhi Read more

Yomari Punhi

Yomari Puni is one of the main festival celebrated in Panauti. Yomari Puni- meaning full moon of Yomari, one of the popular newar festivals observed every year during the full moon of December (Thilla Puni). A Yomari is a confection of rice flour (from new harvest) dough shaped like fig and filled with chaaku (brown [...]

Swosthani Barta Katha Read more

Swosthani Barta Katha

Every Nepalese household believing in Lord Swosthani recites the story of Swosthani every year during the month called Magha. After the evening meal all family members and some neighbors who have no Swosthani readers gather together and sit to listen the story every night for the whole month.